25 senior games developer jobs in Vietnam for you

Senior Mobile Games Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

05 Unity Developers - Up to $1000

Ha Noi

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi

05 Unity Developers

Ha Noi

3D Games Graphic Designer

Ho Chi Minh

Back-end Developer (Java -Junior/Senior)

Ho Chi Minh

Senior Game Developer (C++, JavaScript)

Ho Chi Minh

Game Designer

Ha Noi

Unity 3D Dev (C#, Java, HTML5) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Đóng 100% bảo hiểm

Game Artist (3D art)

Ho Chi Minh
Get new Senior Games Developer jobs by email

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Thưởng tết 4 đến 8 tháng lương
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Senior Game Server Engineer ($700-$1500)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Client Game Developer (Unity, C#, C++)

Ho Chi Minh

Dev Game Mobile (cocos2d) $3000 net

Ho Chi Minh
 • Thưởng hàng tháng + dự án
 • Cấp Macbook và iphone
 • Xét tăng lương 3-6 tháng/ lần

Game Designer

Ho Chi Minh

Game Designer

Ha Noi

Project Manager (Game Producer, English)

Ho Chi Minh

Graphic Designer

Ha Noi

QA/QC for Game

Ho Chi Minh

QA QC / Tester (Game/Mobile/Web)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

LHV Software Headline Photo

LHV Software is a worldwide software development and outsourcing company

Ho Chi Minh