28 senior games developer jobs in Vietnam for you

03 Unity Games Developers

Ha Noi

03 Games Developers ( C++, Java)

Ha Noi

Junior/Mid 5 Unity Games Developer (C#)

Ho Chi Minh

Junior Tester (Games, QA QC)

Ho Chi Minh

Games Dev (HTML5/JavaScript/Cocos/Unity)

Ha Noi

Unity Games Developer (up to $1,200)

Ho Chi Minh

3 Games Unity Developer - Up to 1500$

Ha Noi
 • Môi trường năng động
 • Sản phẩm chất lượng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Junior Unity Developer (C#)

Ha Noi
 • Thu nhập Up to $600
 • Review tăng lương 3 tháng/lần
 • Coaching trực tiếp từ CEO

03 Java Dev Games Server (Up to $1500)

Ha Noi

NodeJS Dev (PHP, Games) - Up to $2000

Ha Noi
 • Tham gia công ty Game hàng đầu
 • Lương thưởng hấp dẫn ($2000)
 • Môi trường năng động, sáng tạo

Product Manager (Mobile Games)

Ho Chi Minh

Game Artist (Mobile Games)

Ho Chi Minh

Senior Mobile Games Dev (Cocos2dx,Unity)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Bonus&Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Backend Game Dev (Unity, Java) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

05 Unity Developers

Ho Chi Minh
 • Lương hấp dẫn
 • Thưởng nhiều đợt hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao

Senior Game Tester

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Senior Game Designer- Balancing/Planning

Ho Chi Minh

05 Game Developers (Unity/C#) ~ 1.500$

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (C#)

Ho Chi Minh

Game Unity Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!