31 senior games developer jobs in Vietnam for you

02 Unity Games Developers (Unity/Java)

Ho Chi Minh

Senior Unity Developer ( Up to 2000$ )

Ha Noi

03 Games Unity Developer ($500 - $1500)

Ha Noi

[Up to 1500$] Mobile Games Unity (C#)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

03 Games Unity Developer (Android)

Ha Noi

Web Games Development Lead (HTML5, JS)

Ho Chi Minh

Urgent 5 Unity Developer (Games/C#)

Ho Chi Minh

Mobile Games Developer (Unity 3D)

Ho Chi Minh

Junior Unity3D Games Developer

Ho Chi Minh

05 Games Unity Developers (C#)

Ha Noi
 • Làm 7,5h/ngày, 5 buổi/tuần
 • Cấp Macbook cho nhân viên mới
 • Join full Product Life Circle

03 Unity Games Developers

Ha Noi

03 Games Unity Developer - Up to $1500

Ha Noi

[Urgent] 5 Unity Game Developer

Ho Chi Minh

Associate Product Manager (Mobile Games)

Ho Chi Minh

Online Programmer (NodeJs/Games)

Da Nang
 • High remuneration package
 • Performance rewards
 • Creative & endless fun project

Game Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Game Planner Programmer - Up to 1500$

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Tham gia dự án Game lớn
 • Đồng nghiệp thân thiện

Game Server Programmer - Up to 2000$

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Tham gia dự án Game lớn
 • Đồng nghiệp thân thiện

Unity Game Dev (Hypercasual/casual)

Ha Noi

Unity Developer (Game, C#) Up To $1200

Ha Noi

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN