1,475 qc jobs in Vietnam for you

Tester (QA QC)

Ha Noi

Manual Tester (QA QC, Games)

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Manual/Automation)

Ho Chi Minh

Sr Automation QC Engineer (C#, Tester)

Ho Chi Minh
 • 30 paid leave days per year
 • Company Trip Overseas
 • 13th and 14th month bonus

QA/QC/Tester/Fresher (.Net knowledge)

Ho Chi Minh

QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

4 Senior QC (Tester) Engineers

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Senior Automation QA QC/ Tester (Agile)

Ho Chi Minh
 • MacBook for all employees
 • Start-up environment
 • Competitive salary and benefit

5 IT Testing (English, QA QC)

Ho Chi Minh

Junior QC Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Bonus at a half year
 • Insurances base on real salary
 • Annual travel
Get new qc jobs by email

Tester (QA QC, English) Attactive salary

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & bonus
 • Free coffee, tea, candy
 • Yearly company trip

QA/QC Engineer (Tester) ( up to $1000)

Ho Chi Minh

QC Engineer (Manual/Automation)

Ho Chi Minh

QC/ Tester

Ho Chi Minh

Senior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

02 Senior QC Engineers

Ho Chi Minh

Senior QC Engineer

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineers (Tester, English)

Ho Chi Minh

QA QC Engineer

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile & innovative global outsourcing