75 oracle database administrator jobs in Vietnam for you

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Cloud Engineer (Oracle, Database)

Ho Chi Minh

03 Database Developers (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Senior Database Engineer (SQL, SSIS)

Ho Chi Minh

CV Vận hành ứng dụng (Database/ SQL)

Ha Noi

Quản trị CSDL (DBA mức 2, Oracle, SQL)

Ha Noi

03 Java Dev (Spring/Oracle) $1000-$2000

Ha Noi

Java Engineer (Spring, Oracle)

Ha Noi

Quản trị cơ sở dữ liệu (Database/MySQL)

Ha Noi

Java Dev (Spring, Oracle) - Up to $2000

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

Senior Java Developers (J2EE, Database)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Backend Dev (NodeJS/Cloud/Database)

Ho Chi Minh
 • Go-Global market
 • Multiple game genres
 • Promotion opportunities

Data Engineer (Database,Data warehouses)

Ho Chi Minh

Data Engineers (Database, Java, SQL)

Ho Chi Minh

Software Engineer (Database, Python,SQL)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Database Administrator/Specialist

Ho Chi Minh

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật (ERP, Oracle)

Ho Chi Minh

Database Developer

Ho Chi Minh

02 Java Developers (Oracle)

Ha Noi

Java Developer (Oracle, SQL)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Company Spotlight

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.