Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some oracle jobs for you.

15 Java Dev (Oracle/SQL) $1500 All level

Ha Noi

05 Backend Developers (Java, Oracle)

Ha Noi

Senior Database Designer (Java, Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Business Analyst (SQL/Oracle) ~ $2000

Ha Noi

System Admin (Oracle, SQL)

Ha Noi

Database Admin (Oracle, English)

Ha Noi
 • 300% Fixed Bonus (base-salary)
 • Attractive salary package
 • Professional environment

.NET Developer (C#, Oracle)

Ha Noi

Cv vận hành hệ thống (Linux, Oracle)

Ha Noi

10 Backend/Web Developers Java/Oracle

Ho Chi Minh
 • Happy Hour hàng tháng
 • Được đào tạo học tiếng Nhật
 • Cơ hội công tác ở Nhật

Database Engineer (Oracle, System Admin)

Ha Noi

C/viên Vận hành ứng dụng (Oracle, SQL)

Ha Noi

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh

02 Java Developers (Spring, Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

15 Java Dev (Oracle,Spring )~1500$(Net)

Ha Noi
 • Lương net lên tới 1500$
 • ĐƯỢC HƯỞNG FULL LƯƠNG13
 • Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên

Database Engineer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

DevOps (Database, SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices

15 Java Dev (Oracle/SQL) $1500 All level

Ha Noi

Data Engineer (SQL, Databases, Oracle)

Ho Chi Minh
 • Extra Health care
 • Training course
 • International environment

10 C# Developers (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản