Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some oracle jobs for you.

10 Java Developers (SQL, Oracle)

Ha Noi
Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

Data Engineer (MySQL, Database, Oracle)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội học tập, phát triển
 • Chế độ phúc lợi tốt

05 Java Devs (Core, Web)(Spring, Oracle)

Ha Noi
 • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
 • Build bạn lên vị trí nòng cốt
 • Làm việc với các hệ thống lớn

Database Administration (Oracle, MS SQL)

Ho Chi Minh

Oracle DBA (Database, Postgresql)

Ho Chi Minh
 • 18 days of annual leave
 • Premium healthcare package
 • Travel chances to Switzerland

System Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle/Linux)

Ha Noi

Senior Java Dev (Oracle / MySQL)~1500$

Ha Noi

Core System (System Admin, SQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Data analyst (Database, MySQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Fullstack Java Developer (MySQL/Oracle)

Ha Noi
 • 300% Fixed Bonus (base-salary)
 • Attractive salary package
 • Professional environment

Database Oracle (Linux)

Ha Noi

Senior Java Dev (J2EE,Oracle) ~ $2.000

Ho Chi Minh

10 Developers (Java, .NET, Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

Oracle Developer (Database, SQL)~ $1,000

Ho Chi Minh

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Trợ cấp chi phí học ngoại ngữ
 • Khám sức khỏe & du lịch hè

Database Analyst (SQL, Oracle)

Ha Noi

Company Spotlight