138 nodejs jobs in Ho Chi Minh

 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc thân thiện và năng động
 • Chế độ phúc lợi tốt
Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc thân thiện và năng động
 • Chế độ phúc lợi tốt
Ho Chi Minh
18d
 • 100% Salary during probation
 • Up to 14th-month salary
 • Insurance Premium Package
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 100% Salary during probation
 • Up to 14th-month salary
 • Insurance Premium Package
Ho Chi Minh
Ha Noi
18d
Ho Chi Minh
Ha Noi
19d
 • Job security & Skip Probation
 • Private health care for family
 • 1st-class offices & facilities
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Job security & Skip Probation
 • Private health care for family
 • 1st-class offices & facilities
Ho Chi Minh
Ha Noi
19d
 • Foreign working environment
 • Yearly salary review
 • Promotion, Business abroad
Ho Chi Minh
 • Foreign working environment
 • Yearly salary review
 • Promotion, Business abroad
Ho Chi Minh
20d
 • Highly competitive salary
 • Macbook provided
 • 15 days of annual leave
Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Macbook provided
 • 15 days of annual leave
Ho Chi Minh
22d
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1500 - $1800
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1500 - $1800
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
23d
 • Attractive salary, 13th Salary
 • Premium health insurance.
 • Provide MacBook Pro for work.
Ho Chi Minh
 • Attractive salary, 13th Salary
 • Premium health insurance.
 • Provide MacBook Pro for work.
Ho Chi Minh
25d
 • Bonus on each project
 • Bonus on each project
 • Lunch providing
Ho Chi Minh
 • Bonus on each project
 • Bonus on each project
 • Lunch providing
Ho Chi Minh
26d