184 c# developer jobs in Vietnam for you

10 Software Developers (C/C++, C#)

Ha Noi
Others

.NET Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

WPF/Winforms Developer (C# .NET)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Junior Unity Developer (C#)

Ha Noi
 • Thu nhập Up to $600
 • Review tăng lương 3 tháng/lần
 • Coaching trực tiếp từ CEO

Jr. NET Developers (C#/ ASP.NET) 1-2 yrs

Ho Chi Minh

02 .NET Developers (MySQL, C#) ~ 1200$

Ha Noi

03 .Net Developers (ASP.Net, C#)

Ho Chi Minh
 • Full insurance benefit.
 • 13th salary + year end bonus.
 • Opportunity onsite in Japan,UK

05 VB.NET/ C#/ ASP.NET/ Java Developers

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, HTML5)

Ha Noi

Jr/ Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Developers (Python, C++, C#) Up to $1500

Ha Noi
 • Thu nhập cạnh tranh
 • Môi trường làm việc quốc tế
 • Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13

02 .NET Developer (C#, Winform, MySQL)

Ho Chi Minh

10 Senior C# .NET Developer -Up to 2500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

10 .Net Developer (C#, MVC) ~$1500

Ho Chi Minh

05 Junior .NET developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

[GẤP] 05 C# Developers - Up to $1500

Ha Noi
 • 4/2020 cơ hội onsite tại Nhật
 • Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
 • Môi trường làm việc thân thiện

05 .NET Developer (C#, ASP.NET) ~ $1,500

Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Xét tăng lương thường xuyên
 • Đãi ngộ&chăm sóc sức khỏe tốt

.NET C#, ASP.Net DEVELOPER - Up to $1300

Ho Chi Minh

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam