127 c# developer jobs in Vietnam for you

[Huế]C# Dev (SQL, ASP.NET) Upto$800

Da Nang

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh

05 Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi

3 Experience .NET Dev (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • 13th month salary &bonus
 • Half day-off for 8/3 & 20/10
 • 2 compensatory days off /month

05 ASP.NET Devs (C#, MySQL) - All Levels

Ha Noi

PHP Developer (Laravel, C#)

Ha Noi
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Lương up to 2000$
 • Sản phẩm rất tiềm năng

Mid/Sr. Backend Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

05 .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

[Urgent] Unity Game Developer (C#)

Ho Chi Minh

10 .NET Developer (C#, VB.NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Mid/Senior .Net Developer – Microsoft C#

Ho Chi Minh
 • International environment
 • NET Salary - Year-end Bonus
 • 20 days Leave

05 .NET Developers (C#/ ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Nghỉ mát hàng năm cùng gđinh
 • PT sp cho hàng triệu end user
 • Tăng lương 2 lần/năm + thưởng

03 .NET Developer (C#, ASP.NET) ~ $1,500

Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Xét tăng lương thường xuyên
 • Đãi ngộ&chăm sóc sức khỏe tốt

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

03 C# Developer(.NET, HTML)- Up to 2000$

Ha Noi

C# Developer (~$800)

Ho Chi Minh

DOTNET Developer (ASP.NET,C#)

Ho Chi Minh

Nha Trang | .NET Developer (C#, English)

Others

C#/ASP.NET Application Developer (SQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất