118 c# developer jobs in Vietnam for you

05 Developer C#/C++ upto ~1500$

Ha Noi

Game Developer (Unity, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developers (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Australia HQ & International
 • We invest and develop staff
 • Exciting Industry

.Net Developer (C#/ASP.NET)-Up to $2,000

Ho Chi Minh

5 ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

10 Senior Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

10 .Net Developers (.NET, C#) All Level

Ho Chi Minh
 • Technical Allowance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

5 .NET Developer (C#, MVC, JavaScript)

Ho Chi Minh

06 Developers (Java/.NET/ C#) Up to $900

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Chế độ lương hấp dẫn
 • Làm việc với các chuyên gia
 • Du lịch hàng năm
Get new c# developer jobs by email

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1600

Ho Chi Minh

03 C#/.NET Developer (ASP.NET/ MVC)

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Fullstack .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

5 Unity Games Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • Flexible working time
 • Fun & exciting digital startup

5 Jr/Sr Asp.Net (C#/AngularJS) Developer

Ha Noi
 • Sáng tạo, phát huy đc bản thân
 • Chế độ đãi ngộ xứng đáng
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

20 Software Developers (Java/ C#/ Web)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Work in global environment
 • Chance to learn new technology

Urgent 5 Web Developers (Java, PHP, C#)

Ho Chi Minh
 • Nghỉ mát hàng năm
 • 03 ngày nghỉ hè
 • Cơ hội onsite tại Nhật

05 .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

5 Senior C# .NET Developers (ASP.NET)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.