88 c# developer jobs in Vietnam

.NET Developer (.NET/C#/ASP.NET)

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • BH Sức khoẻ cho cả người thân
 • Học Tiếng Anh miễn phí

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • High salary
 • Working in a global team
 • Enjoy a family caring culture

Fullstack Developer (C#, .NET, Angular)

Ho Chi Minh
 • High Salary
 • Working in a global team
 • Enjoy a family caring culture

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • AON Premium Healthcare
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

Backend Developer (.Net Core, C#)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and bonus
 • Health Care Insurance
 • Team Building

C++/C# Developer

Ha Noi
 • Team building sôi nổi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus