108 asp.net jobs in Vietnam

5 Experience .NET Dev (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • 13th month salary &bonus
 • Half day-off for 8/3 & 20/10
 • 2 compensatory days off /month

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Đãi ngộ hấp dẫn
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Tiếp xúc với các công nghệ mới

30 .NET Dev (ASP.NET, SQL) - Up to $1500

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • International work environment
 • Training &personal development
 • 13th & 14th month salary

[HN] Urgent 08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

Junior .NET (VB.NET, C#, ASP.NET MVC)

Ho Chi Minh
 • New technologies
 • Balanced workplace
 • Competitive Salary and bonus