WINDELIV Vietnam Headline Photo

Một start-up công nghệ tập trung vào thị trường giao nhận

Windeliv là 1 start-up công nghệ tập trung vào thị trường giao nhận B2B, B2C, và C2C. Được ấp ủ và chuẩn bị từ năm 2012, ý tưởng kinh doanh của mô hình được triển khai từ lý thuyết Crowdsourcing kết hợp với mô hình Smart Logistics của IBM nhằm tạo ra một mô hình giao nhận đô thị thông minh, chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

44 Bau Cat, Tan Binh, Ho Chi Minh
44 Bau Cat, Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 693

Let your voice be heard.

Review WINDELIV Vietnam now