World 360° Services

Cty CP W360S (World 360° Services) là công ty công nghệ hàng đầu chuyên phát triển các hệ thống quản trị doanh nghiệp với hệ thống nổi tiếng #vuahethong www.vuahethong.com

 • Thiết kế, nâng cấp, bảo trì website chất lượng cao
 • Cung cấp giải pháp SEO, Online marketing tiết kiệm chi phí hiệu quả cao
 • Cung cấp phần mềm ứng dụng
VUAHETHONG - Hệ thống quản trị doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo.
 • Thiết kế, nâng cấp, bảo trì website chất lượng cao
 • Cung cấp giải pháp SEO, Online marketing tiết kiệm chi phí hiệu quả cao

Jobs

W360S - Vua Hệ Thống has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Technical Artist (3dsmax, Subtance tool)

Ho Chi Minh

Game Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Senior Java Developers (J2EE, Database)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

Data Engineers (Database, Java, SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

10 Software Dev (ASP.NET, JavaScript)

Ha Noi

Location

Lầu 6, Silver Sea Tower, 47 Bacu, P.1, TP.Vũng Tàu
Lầu 6, Silver Sea Tower, 47 Bacu, P.1, TP.Vũng Tàu

Total views: 526

Let your voice be heard.

Review W360S - Vua Hệ Thống now