VISERVICE tuyển dụng việc làm IT

Công ty Cổ Phần Phát Triển Ứng Dụng VISERVICE

viApp là một công ty công nghệ, cung cấp hệ thống kết nối nhà cung cấp dịch vụ vận tải với người dùng do CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VISERVICE (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành.
Tất cả dịch vụ vận tải được cung cấp trực tiếp cho người dùng bởi nhà cung cấp dịch vụ vận tải, là một bên thứ ba độc lập, không có quan hệ sử dụng lao động với viApp.

viApp - là sự cải tiến mới của công nghệ 4.0. Đây là điều mà chúng tôi đang muốn hướng đến và xây dựng tại Viservice. Do đó, có thể nói, Công ty phát triển ứng dụng Viservice là một nơi cho mỗi thành viên có thể phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất

Hơn thế nữa, đây là một ứng dụng công nghệ tiên tiến và có ích cho xã hội. Vì thế, chúng tôi đã và đang đặt ra nhiệm vụ quan trọng nhất chính là xây dựng điều tuyệt vời nhất.

Jobs

VISERVICE has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Senior Tester/QC - 1 Month Sign-On Bonus

Ho Chi Minh - District 1
  • 13th and 14th month bonus
  • Leading technology
  • Insurance, 30 days paid leave

Android Mobile Apps Developer

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Backend Developer ( PHP, Golang )

Ha Noi - Thanh Xuan
PHP SQL Golang
6 minutes ago

Full Stack Web Developer (.NET, C#)

Da Nang - Hai Chau
Ho Chi Minh - District 12
.NET C#
13 minutes ago

Jr/Sr Dev(C/C++/Python) up to 1500USD

Ha Noi - Dong Da
  • Opportunities to work abroad
  • Competitive salary package
  • Creative working enviroment

Location

Số 7 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, District 7, Ho Chi Minh
Số 7 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng

Total views: 323

Let your voice be heard.

Review VISERVICE now