Con đường sức khỏe xanh

TẦM NHÌN
Đến năm 2020 trở thành tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

SỨ MỆNH
- Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị truyền thống nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Luôn thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo ra những công việc có ý nghĩa và cơ hội thăng tiến cho người lao động.
- Gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư.

Our Key Skills

Location

15 Đường Ngọc Hồi, Hoang Mai, Ha Noi
15 Đường Ngọc Hồi

Total views: 771

Let your voice be heard.

Review Traphaco now