Con đường sức khỏe xanh

TẦM NHÌN
Đến năm 2020 trở thành tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

SỨ MỆNH
- Cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại và giàu giá trị truyền thống nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Luôn thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo ra những công việc có ý nghĩa và cơ hội thăng tiến cho người lao động.
- Gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư.

Our Key Skills

Location

15 Đường Ngọc Hồi, Hoang Mai, Ha Noi
15 Đường Ngọc Hồi, Hoang Mai, Ha Noi

Total views: 676

Let your voice be heard.

Review Traphaco now