Serenco Headline Photo

Là một trong những Công ty hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp dịch vụ CNTT Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty gồm:

 • Phát triển và triển khai phần mềm Ngân hàng.
 • Dịch vụ tư vấn, triển khai và đào tạo về ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp.
 • Thiết kế - xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT, dịch vụ kỹ thuật CNTT (bảo trì hệ thống, dịch vụ nhân sự…).
 • Sản xuất, phân phối và cung cấp thiết bị CNTT.
 • Sản phẩm và dịch vụ chính của Serenco bao gồm:
  • Phần mềm Corebanking.
  • Phần mềm thanh toán điện tử eBanking.
  • Gói dịch vụ quản trị doanh nghiệm vừa và nhỏ.
  • Dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống Data Center.
  • Dịch vụ bảo trì thiết bị CNTT.
  • Hệ thống báo động AvGad.
  • Máy tính cá nhân SmartPC.

Our Key Skills

Location

Tan Binh, Ho Chi Minh
Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 536

Feature Reviews