PRD

Ho Chi Minh

Product

Monday - Friday

No OT

Proteusion Research And Development Co.,ltd

Proteusion Research And Development Company Limited has been started-up based in Ho Chi Minh city on summer of this year, a Japanese company conducting research and development of block chains and also providing own services. We are looking for peoples who have knowledge of many fields and never stop making challenges to improve their skills more and more. We are expecting to see you who willing take a part to grow up PRD, who will be the most valuable core members. If you are interested in, please feel free to contact us for any further information.

Java, C++

Jobs

Senior C/C++/JAVA Desktop EngineerDesktop Engineer

Ho Chi Minh

iOS Team Leader/ Senior iOS Developer

Ho Chi Minh

Android Team Leader/ Senior Android Developer

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

  • 1 Japanese company
  • 2 Performance review 2 times per year
  • 3 Oversea company trip or business trip

. Cơ hội tiếp xúc và nghiên cứu về kỹ thuật block chain
. Làm việc trong môi trường công ty Nhật Bản
. Là một Startup chúng tôi luôn đánh giá cao năng lực của Core member
. Tưởng thưởng xứng đáng với mức độ cống hiến của bạn
. Dự án đa dạng do đó là môi trường để bạn có thể nâng cao khả năng của mình
. Có quyền đóng góp ý kiến vào việc vận hành, phát triển của công ty
. Đánh giá nhân sự 2 lần/ năm
. Lương tháng 13
. Thưởng xứng đáng với mức độ cống hiến, nỗ lực
. Mỗi năm đi du lịch hoặc công tác, đào tạo ở nước ngoài 1 lần
. Hàng tháng có team building party
. Hỗ trợ phụ cấp đi lại
. Quà mừng sinh nhật, Quốc tế phụ nữ...

Location

20 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
20 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 1844

Feature Reviews