General information

Company type
Product
Company size
1000+ employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Team hòa đồng, vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau
  • Chính sách khen thưởng, thăng chức tạo động lực
  • Môi trường làm việc linh hoạt

Location

Ho Chi Minh

281 Hoang Dieu, District 4, Ho Chi Minh

1 job opening

Page views: 3,559