A joint venture between TAG JSC and NIBC Investment

National Housing Organization (N.H.O JSC.) is a joint venture between TAG JSC and NIBC Investment Co., Ltd. with expertise in construction, development of commercial and residential projects as well as public-private partnerships. We create sustainable solutions and aim to be a leader in quality, green construction, work safety and business ethics.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Nền tảng của công ty chúng tôi là yếu tố con người – những nhân viên luôn có động lực liên tục phấn đấu để đáp ứng và vượt lên trên sự mong đợi của khách hàng và các đối tác.

Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển tiềm năng từ nhân viên bằng việc cung cấp cho họ một môi trường lao động an toàn và lành mạnh cũng như tổ chức các chương trình tập huấn nhằm đẩy mạnh sự phát triển tài năng riêng và chuyên môn của họ. Tin vào đam mê trong những hoạt động của công ty với tinh thần kỷ luật và tính toàn vẹn, N.H.O được trang bị tốt để đón đầu thách thức và tận dụng những cơ hội phía trước trong lĩnh vực bất động sản.

Location

49 Phạm Ngọc Thạch, District 3, Ho Chi Minh
49 Phạm Ngọc Thạch, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 624

Let your voice be heard.

Review National Housing Organization now