Napas tuyển dụng việc làm IT

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt nam (NAPAS) được thành lập vào năm 2004

Đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) kể từ ngày 04/02/2016, trên cơ sở sáp nhập với Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink để xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là đơn vị xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông lớn nhất của NAPAS là Ngân hàng Nhà nước, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty. NAPAS hiện đang quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 17.000 máy ATM, 270.000 máy POS, 300 doanh nghiệp thanh toán điện tử trong các lĩnh vực hàng không, viễn thông, khách sạn, du lịch; phục vụ hơn 100 triệu chủ thẻ của 46 ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Our Key Skills

Jobs

Napas has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Java Backend Developer

Ha Noi

Java Team Leader (Spring, good English)

Ho Chi Minh

[Urgent - Hanoi] Java Developer

Ha Noi

Senior Backend Developer (Java)

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer

Ha Noi
  • Onsite opportunities in US, UK
  • Competitive salary
  • Training opportunities

Why You'll Love Working Here

Location

83 Lý Thường Kiệt, Hoan Kiem, Ha Noi
83 Lý Thường Kiệt

Total views: 7,406

Let your voice be heard.

Review Napas now