Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) được thành lập từ năm 2004, được đổi tên từ Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) kể từ ngày 4/2/2016. Napas là đơn vị trung gian thanh toán đầu tiên và duy nhất được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Cổ đông chính của Napas gồm Ngân hàng nhà nước và 15 Ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam.

Our Key Skills

Location

83 Lý Thường Kiệt, Hoan Kiem, Ha Noi
83 Lý Thường Kiệt, Hoan Kiem, Ha Noi

Total views: 4851

Let your voice be heard.

Review Napas now