Công ty cổ phần Deki Connect

IOTLINK công ty công nghệ, phát triển giải pháp IOTLink với nền tảng là bản đồ 3D và Internet kết nối vạn vật, xây dựng thành phố thông minh trực tuyến với nhiều ứng dụng được tích hợp phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân, hướng tới một thành phố sinh động trực tuyến trong tương lai. 
Công ty hiện đang mở rộng phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ quản lý nhà nước (xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý giao thông), và quản lý doanh nghiệp (phân phối bán lẻ, bất động sản, du lịch…)

Location

Da Nang
Da Nang

Total views: 934

Let your voice be heard.

Review IOT LINK now