Một nhà tích hợp hệ thống đồng thời là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ thuật viễn thông

- Được thành lập 1999, ITT ban đầu chuyên cung cấp việc lắp đặt mạng và dịch vụ hỗ trợ cho thị trường viễn thông di động ở Việt Nam.
- Ngày nay ITT là một nhà tích hợp hệ thống đồng thời là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ kỹ thuật viễn thông và công nghệ hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á..
- Đội ngũ nhân viên ITT bao gồm hơn 100 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật
+55% nhân viên có bằng đại học và sau đại học
+Nhân viên kỹ thuật của ITT cũng nhận được các chứng chỉ chuyên môn từ Nokia, Huawei, Ericsson, Rosenberger, NEC, IBM

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

299 Trung Kính , Cau Giay, Ha Noi
299 Trung Kính , Cau Giay, Ha Noi

Total views: 839

Let your voice be heard.

Review Indochina Telecommunication Technology now