Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Game Zoka | Omegatheme now
Filter by

1 Employee Review

Môi trường rất tốt, phụ cấp thoả đáng, dễ dàng up trình độ

Recommend
April 2019

What I liked

Văn phòng đầy đủ, được trang bị nhiều màn hình cộng thêm CPU tốt
Được phụ cấp thêm lương tháng OT, được trích quỹ bù cho những tháng chưa được duyệt lương OT