G-Group Headline Photo

Tập đoàn G-Group

G-Group là tập đoàn đầu tư và vận hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Cụ thể G-Group tập trung vào đầu tư và phát triển các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao như Fintech, Bảo mật, nền tảng mạng xã hội…

Hiện tại gia đình G-Group đã bao gồm các thành viên F88, TIMA, GameTV, BeatVN, VSEC và nhiều dự án khởi nghiệp khác.

Our Key Skills

Jobs

SystemEngineer / DevOps ( 900$ - 1300$)

Ha Noi

Backend Developer (Python/NodeJS/Golang)

Ha Noi

Front-end Dev (JavaScript/HTML/CSS)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

  • 1 Lương thưởng cạnh tranh, đa dạng
  • 2 Thăng tiến, đãi ngộ cho người tài
  • 3 Nhiều cơ hội với các công ty thành viên

Location

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi
275 Nguyễn Trãi

Total views: 7,341

Let your voice be heard.

Review G-Group now