Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3

Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (Công ty EPS) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), cung cấp dịch vụ sửa chữa chất lượng cao cho các Nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO 3. Hiện tại, Công ty EPS có nhu cầu tuyển dụng lao động sửa chữa có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề.

Jobs

Developer ( .NET, C#, Oracle )

Others

Location

Số 332 đường Độc Lập (QL 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Other
Số 332 đường Độc Lập (QL 51), phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

Total views: 50

Let your voice be heard.

Review EVNGENCO 3 now