Dagiac JSC - Empowering Success Online

Dagiac JSC is a Digital Marketing Agency based in District 1, Ho Chi Minh City. We specialize in Strategy & Consulting, Branding & Design, Website Development and Digital Marketing for Tourism & Hospitality industry. Our name is proud to be the service provider for many of the businesses including hotels, resorts, spas, restaurtants and travel agencies across Vietnam & the globe.

Skills & Toolset

• Lập trình PHP, MYSQL, HTML5, CSS, Jquery, JS• Lập trình frontend, giao diện mobile • Kinh nghiệm lập trình Wordpress, phát triển Wordpress Theme / Plugin (loops, fields, post types, taxonomies, advanced/customized search, functions)• Có khả năng chuyển giao diện thiết kế PSD, PNG sang website Wordpress hoàn chỉnh• Am hiểu các plugin phổ biến của Wordpress: Gravity Forms, Advanced Custom Fields, Wordpress Theme Frameworks, Custom Post Type plugins• Hiểu biết SASS, SCSS, Git, Subversion

Why You'll Love Working Here

  • 1 Môi trường làm việc năng động đầy chất khởi nghiệp
  • 2 Cơ hội giao lưu và học tập với người nước ngoài
  • 3 Tự do thể hiện khả năng và chứng tỏ năng lực

Môi trường làm việc năng động đầy chất khởi nghiệp
Cơ hội giao lưu và học tập với người nước ngoài
Tự do thể hiện khả năng và chứng tỏ năng lực
Cơ hội tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ riêng cùng công ty
Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động
Hoạt động giải trí, du lịch, thể thao

Location

184 Dinh Tien Hoang, District 1, Ho Chi Minh
184 Dinh Tien Hoang, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 1119

Feature Reviews