Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Creatory now

1 Employee Review

Sếp gần gũi, lắng nghe và giúp đỡ nhân viên

Recommend
November 2018

What I liked

- Sếp, đồng nghiệp, môi trường trẻ, năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm
Thời gian làm việc linh hoạt, chú trọng chất lượng công việc cuối cùng