CoSoft Jobs

CoSoft has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Full-Stack Developer (NodeJS/Python)

Da Nang
  • Competitive salary & benefits
  • 13th month salary
  • Performance Bonus

Scrum Master

Da Nang
  • Competitive salary & benefits
  • 13th month salary
  • Performance Bonus

Technical Architect

Da Nang
  • Competitive salary & benefits
  • 13th month salary
  • Performance Bonus

Overview about CoSoft

Sứ mệnh của chúng tôi là chăm sóc mục tiêu kinh doanh của bạn.

Chúng tôi liên tục tham gia tư vấn cho khách hàng với tư cách là công ty chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ về lập trình hay thiết kế mà cả quản lý dự án, tư vấn thiết kế và kinh doanh, cung cấp tài chính hay marketing. Cùng với việc gia tăng nhân sự, mảng cung cấp giải pháp của chúng tôi cũng được mở rộng.

Ứng dụng mô hình khởi nghiệp Lean startup và Agile, hợp tác thành công với rất nhiều startup công nghệ và các công ty lớn để phát triển các dự án phần mềm yêu cầu tốc độ, đổi mới và sáng tạo.

Đối với các đơn vị CNNT, chúng tôi là nguồn lực giúp họ phát triển vững chắc qua các giai đoạn: ý tưởng (Idea), xây dựng giải pháp (Build) và tăng tốc (Boost)

Location

47 Trung Kính
Cau Giay
Ha Noi

Total views: 34

Let your voice be heard.

Review CoSoft now
Write a review