Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1

VICT được đầu tư và khai thác bởi công ty liên doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 (FLDC), hoạt động trên cơ sở luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây là dự án xây dựng cảng container chuyên dụng đầu tiên ở Việt Nam, với sự tham gia của phía đối tác nước ngoài.

Jobs

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Solution Architect

Ho Chi Minh
  • ACB Healthcare
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

Infrastructure Engineer

Ho Chi Minh
  • Competitive Remuneration
  • Annual Bonus and 13th Salary
  • Onsite Trips to France

02 Android / React Native - Làm sau Tết

Ha Noi

Junior/Senior iOS (Objective C, Swift)

Ha Noi

Dreaming Developer (Java, PHP, MySQL)

Ha Noi

Location

Đường A5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Ho Chi Minh
Đường A5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Total views: 524

Let your voice be heard.

Review Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1 now