Thăng Long INC

Thăng Long là Tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Viễn thông. Chúng tôi đã và đang là đối tác, bạn hàng của nhiều cơ quan, tổ chức, công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.

Jobs

Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

03 Games Developers ( C++, Java)

Ha Noi

Frontend Leader (JavaScript, Angular)

Ho Chi Minh
  • Bonus up to 15th month salary.
  • Premium insurance
  • Foreign language allowance

.NET Developer

Ho Chi Minh

Automation Tester (Java, C#)

Ha Noi

Senior Web Dev (Python/Linux/Golang)

Ha Noi

Location

Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Ha Noi
Số 5, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

Total views: 156

Let your voice be heard.

Review Công ty Cổ phần tập đoàn Toàn cầu Thăng Long now