Tập Đoàn Công Nghệ Thăng Long Reviews

Ha Dong, Ha Noi
Product
51-150
Vietnam
Monday - Saturday
Extra salary for OT
3.5
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.5
Training & learning
3.5
Management cares about me
3.5
Culture & fun
3.5
Office & workspace
3.0

Let your voice be heard.

Review Tập Đoàn Công Nghệ Thăng Long now
Write a review

4 Employee Reviews

Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

A/e đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ nhau trong công việc
Được trải nghiệm nhiều dự án học hỏi được nhiều
Có đồ ăn nhẹ, trà, bánh, kẹo, ... freee

Không phải overtime nhiều khá thoải mái
OT được hưởng %

Môi trường trẻ, đa dạng các dự án

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường trẻ trung, năng động, đa dạng các dự án

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Thực sự thì không có gì để đánh giá

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
October 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Tập Đoàn Công Nghệ Thăng Long now
Write a review