CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
Vietnam
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI Jobs

Overview about CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

Kafi Securities Corporation (Kafi)

Mission: Xây dựng tư duy phát triển cho nhà đầu tư Việt Nam, hướng tới sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong tương lai.

Vision: Trở thành thương hiệu hàng đầu về tư vấn tài chính cá nhân và đầu tư cho mọi người.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Go build a great FinTech product
  • 2 Go build it on top of the state-of-the-art tech
  • 3 Go together with top-of-mind people and team.

Location

Ho Chi Minh
Sailing Tower, 111A Pasteur, Ward Ben Nghe
District 1
Ho Chi Minh

Total views: 474

Let your voice be heard.

Review CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI now
Write review