Công nghệ và Giải pháp DS

DS Co., Ltd - Tập trung vào 3 mảng chính: 1. Cung cấp Dịch vụ, Giải pháp Phần mềm hệ thống 2. Phát triển Các ứng dụng trên di động cho Việt Nam và trên toàn thế giới 3. Outsourcing

Jobs

Công nghệ và Giải pháp DS has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

PHP Dev (Laravel/CodeIgniter/JavaScript)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Project Manager (Agile)

Ha Noi

Ruby on Rails Developer (up to $2500)

Ho Chi Minh

05 System Admin

Ha Noi

02 WEB/MOBILE APP DESIGNER (Up to 1600$)

Ho Chi Minh

Location

Số 85 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Ha Noi
Số 85 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Total views: 343

Let your voice be heard.

Review Công nghệ và Giải pháp DS now