TOGETHER, WE CAN

" ... thời gian là vô hạn, nhưng bên bạn - người bạn vô cùng thương yêu chỉ có giới hạn thôi. Hãy cùng chia sẽ một ít thời gian, cùng cảm nhận từng giây phút ấy. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó, ..."

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

  • 1 Attractive salary, bonus on performance
  • 2 Training courses with foreign instructors
  • 3 Going abroad to broaden your knowledge

- Friendly environment
- Team activities
- Teambuilding & other parties

Location

52 Đông Du, District 1, Ho Chi Minh
52 Đông Du, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 1142

Let your voice be heard.

Review Citylink now