Overview about AURA SPACE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AURA SPACE VIỆT NAM

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Sức Mạnh Cộng được thành lập vào năm 2012, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính:

- Kinh Doanh

- Công Nghệ

- Đào tạo

Location

117 Hải Hồ - Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu
Hai Chau
Da Nang

Total views: 149

Let your voice be heard.

Review AURA SPACE now
Write a review