Overview about ANVUI

Số hóa ngành vận tải đường dài!

AN VUI là một startup SaaS cung cấp giải pháp quản lý tổng thể cho nhà xe vận tải đường dài. Sau 3 năm phát triển, AN VUI đang làm việc với 100+ nhà xe lớn nhất cả nước ở Bắc và Nam, là đơn vị tiên phong trong việc hỗ trợ nhà xe chuyển đổi số, tối ưu vận hành, tăng doanh thu và mở rộng thị phần. Trong tương lai, chúng tôi hướng tới việc trở thành một nền tảng tổng thể cho vận tải đường dài, bao gồm logistics, thanh toán nhiên liệu, bảo hiểm, tài chính nhà xe. Hiện tại, AN VUI đang tăng trưởng rất nhanh, và cần tìm kiếm các đồng đội để phát triển sản phẩm!

Why You'll Love Working Here

Phòng họp nhóm tại không gian làm việc chung
Môi trường trẻ năng động và sáng tạo
Không gian làm việc chung
Những buổi chia sẻ trong gia đình AN VUI
Khu vực thư viện đọc sách giải trí ngoài thời gian làm việc


Location

Tòa Ecolife số 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nam Tu Liem
Ha Noi

Total views: 2,241

Top Reviews


Write a review