An Phat Holdings

Cau Giay, Ha Noi
Product
151-300
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Overview about An Phat Holdings

Website: https://anphatholdings.com/

Cùng với xu hướng trên thế giới bắt đầu dịch chuyển tiêu thụ các sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn mang hàm lượng kĩ thuật cao thay thế các loại nhựa thông thường, Tập đoàn An Phát Holdings với mong muốn hướng tới những giá trị bền vững và bảo vệ lợi ích con người, thiên nhiên, môi trường đã xây dựng nên tầm nhìn thương hiệu trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động của Tập đoàn trong tương lai. Giờ đây, con đường chúng tôi đi sẽ dài hơn, ý nghĩa hơn khi mỗi sản phẩm, mỗi sự nỗ lực đều hướng tới mục tiêu cao nhất vì cộng đồng kiến tạo tương lai xanh.

Why You'll Love Working Here

Giới thiệu chung về Tập đoàn An Phát Holdings
Về Văn Hóa Tập Đoàn An Phát Holdings
Gen người An Phát
Giao Lưu Đồng Nghiệp


Location

Tầng 17, Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Cau Giay
Ha Noi

Total views: 238

Let your voice be heard.

Review An Phat Holdings now
Write review