AGRIBANK Jobs

25 CNTT (System Admin, C++, Java)

Ha Noi
  • Thu nhập hấp dẫn
  • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
  • Môi trường chuyên nghiệp

05 An Toàn Thông Tin (C++, Python, .NET)

Ha Noi
  • Thu nhập hấp dẫn
  • Chế độ hấp dẫn & nhiều cơ hội
  • Môi trường chuyên nghiệp

Overview about AGRIBANK

Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng, và sẵn sàng chuyển mình thích nghi với xu thế hội nhập.

Khẳng định vai trò chủ lực, tiên phong của Định chế tài chính lớn nhất Việt Nam, bên cạnh chủ động tham gia đầu tư các chương trình lớn của Chính phủ,  các dự án trọng điểm quốc gia với số vốn cho vay lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng, Agribank tập trung cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính vào lĩnh vực truyền thống, sở trường đó là “Tam nông” và các lĩnh vực ưu tiên của Đảng, Chính phủ. Qua đó, Agribank góp sức cùng ngành Ngân hàng thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, ổn định các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam.
 

Location

Tầng 5, số 2 Láng Hạ
Ba Dinh
Ha Noi

Total views: 1,864

Let your voice be heard.

Review AGRIBANK now
Write a review