General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Làm việc Online
  • Làm việc trực tiếp với người nước ngoài
  • Phát Triển Chuyên Môn và Giao Tiếp

Location

Ha Noi

Số 20 Thanh Miến, Văn Miếu, Dong Da, Ha Noi
Page views: 234