Overview about 30Day JSC

30Day JSC

Công ty Cổ phần 30 Day được thành lập vào tháng 01/2021, chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh, chăm sóc xe cộ tại nhà. Tự tin với dịch vụ và sản phẩm có tính ứng dụng cao, thành phần "xanh" - Công ty Cổ phần 30 Day được đánh giá rất tiềm năng trong việc góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.

Location

71 Nguyễn Chí Thanh
Dong Da
Ha Noi

Total views: 89

Let your voice be heard.

Review 30Day JSC now
Write a review