2NF Software  Headline Photo

2NF Software

Outsourcing Small 11-50

Viet Nam

2NF Software hoạt động trong lĩnh vực gia công và phát triển phần mềm

2NF là công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công và phát triển phần mềm. Ngoài các công ty trong nước, khách hàng còn đến từ các công ty của Nhật Bản, Singapore và Hàn quốc. Các sản phẩm và giải pháp hướng đến 2 lĩnh vực chính là SmartPhone (game, app) và dotCom (E-Commerce, CMS, Social Network...) Công ty hướng tới môi trường làm việc thân thiện, thoải mái và thúc đẩy sự sáng tạo, phá cách Hiện nay công ty đang trong giai đoạn phát triển mãnh mẽ, có nhu cầu lớn về mở rộng về nhân sự

Our Key Skills

Jobs

08 Senior .NET Developers (Upto $1300)

Ha Noi
Cau Giay

08 Senior Java Developers (Upto $1300)

Ha Noi
Cau Giay

Why You'll Love Working Here


Location

82 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi
82 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 648