Tranle Group

Ho Chi Minh

Outsourcing

công ty chuyên sâu trong các lãnh vực website, phần mềm, quản lý hệ thống mạng và dịch vụ bảo trì

Trần lê là công ty chuyên sâu trong các lãnh vực công nghệ thông tin. Đặc biệt là website, phần mềm, quản lý hệ thống mạng và dịch vụ bảo trì với 5 lãnh vực cụ thể:
- Thiết kế website – Phần mềm
- Dịch vụ SEO – Google Adwords
- It Outsourcing
- Đào tạo
- Dịch vụ hosing – Tên miền
Tại trần lê, chúng tôi kết hợp Marketing và công nghệ để mang đến hiệu quả kinh doanh vượt trội và lợi thế cạnh tranh tốt nhất cho khách hàng.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

32 Đường 18, Binh Tan, Ho Chi Minh
32 Đường 18, Binh Tan, Ho Chi Minh

Total views: 142

Let your voice be heard.

Review Tranle Group now