HiggsUp

Ha Noi

Outsourcing

Công ty HiggsUp

Công ty HiggsUp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp cho doanh nghiệp và sản phẩm cho người dùng cuối. Trên đà mở rộng và phát triển, Công ty muốn tìm kiếm những ứng viên năng lực, giàu nhiệt huyết, có nguyện vọng tham gia khóa học, làm việc, gắn bó lâu dài để cùng Công ty vươn tới những thành công trong tương lai.

Our Key Skills

Location

Nguyễn Khánh Toàn, Cau Giay, Ha Noi
Nguyễn Khánh Toàn, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 372

Feature Reviews