General information

Company type
Outsourcing
Company size
151-300 employees
Country
Japan
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Chế độ lương, thưởng, phụ cấp hấp dẫn
  • Tăng lương hàng năm, thưởng chuyên cần
  • Chế độ phúc lợi đầy đủ, nhiều hoạt động tập thể
+3

Location

Ho Chi Minh

107 Đường Tân Cảng, Phường 25, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Others

Japan
Currently, CÔNG TY TNHH R TECHNO VIỆT NAM is not hiring for any positions.