BACKEND DEVELOPER

PHP – Không Tàn Cũng Không Phế

Khá chắc các bạn trong nghề ít nhiều đã từng nghe người ta so sánh về các ngôn ngữ lập trình mà cụ thể hơn là nói về việc không nên học PHP, ngôn ngữ lập trình này này tốt hơn, ngôn ngữ lập trình kia tốt hơn, PHP có hiệu suất không cao, PHP là ngôn ngữ chết… Cá nhân mình viết bài này là để đứng ra thanh minh, bảo vệ cho ngôn ngữ PHP. Cái ngôn ngữ mà mình đang sử dụng hằng ngày và là cần câu cơm của mình.

Tiếng Anh của Dev với những cú sốc đầu đời

Sau gần 3 năm lăn lộn xông pha với các dự án lớn có nhỏ có, tiếp xúc với tiếng Anh của Mỹ có, Nhật có, tôi đã nghĩ rằng lông cánh mình đủ dài rồi, lâu lâu có thể nói chuyện xã giao với một vài khách hàng khá ổn, đọc hiểu yêu cầu, viết email trả lời khách hàng có vẻ chuyên nghiệp lắm. Có dear đầu thư, grammar chuẩn chỉnh. Nhưng rồi tôi đã lầm to.