Tuong Uyen

Senior Content Writer

Có hơn 3 năm kinh nghiệm chuyên thực hiện các phỏng vấn chuyên sâu về kiến thức công nghệ thông tin với nhiều chuyên gia IT thuộc nhiều lĩnh vực IT hấp dẫn như Software Development, Game, Blockchain, Data, RPA,… Với niềm yêu thích và nghiên cứu về những kiến thức nền tảng mà mọi người kỹ sư công nghệ thông tin nào cũng cần phải nắm vững, như C++, Framework Front-End, Web, Mobile, Database,…, Uyên mang đến đa dạng những bài viết kiến thức IT cho mọi người đọc từ cơ bản đến nâng cao.