Blog Outsourcing

Outsourcing Startup Nên Có Ít Hay Nhiều Khách Hàng?

“Anh không muốn làm việc với quá nhiều khách hàng. Anh thích có ít khách hàng nhưng giữ mối quan hệ lâu dài để nhận nhiều dự án dài hạn từ họ.”

Đọc bài phỏng vấn của ITviec với anh Thomas Bindzus – Managing Director của Apide Vietnam – để nghe anh chia sẻ về:

  • Cách anh tìm và giữ khách hàng
  • Cách anh tuyển dụng nhân tài cho công ty
  • Bài học xương máu anh rút ra trong quá trình thành lập công ty

Xem hàng trăm việc làm Developer trên ITviec

Đọc tiếp…