Khi tìm hiểu về ngành công nghệ phần mềm, bạn có thể đã từng thắc mắc về sự khác biệt giữa các vị trí QA QC Tester. Bài viết này sẽ giúp bạn giải mã sự khác biệt giữa ba lĩnh vực này và vai trò trong đảm bảo chất lượng phần mềm.

Đọc bài viết này để tìm hiểu ngay:

 • QA là gì? QC là gì? Tester là gì?
 • Sự khác nhau giữa QA QC Tester là gì?
 • Khi nào nên thực hiện QA, QC và Testing?

QA là gì? QC là gì? Tester là gì?

QA, QC và Tester là ba khái niệm quan trọng trong quản lý chất lượng phần mềm, mỗi khái niệm tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quy trình phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

QA là gì?

Đảm bảo chất lượng (QA) đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo phần mềm đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng. Nói cách khác, QA bao gồm các hoạt động được lên kế hoạch cẩn thận nhằm kiểm soát quy trình phát triển phần mềm. Điều này đảm bảo sản phẩm đạt được độ an toàn, tính năng và hiệu suất như mong đợi.

QC là gì? 

Kiểm soát chất lượng (QC) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phần mềm đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng đã được đề ra. Nói cách khác, QC bao gồm việc áp dụng các quy trình có hệ thống để kiểm tra và xác nhận rằng phần mềm đạt được tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.

Xem thêm: QA là gì? QA và QC có phải là một vị trí giống nhau?

Tester là gì?

Tester là vị trí không thể thiếu trong việc đảm bảo chất lượng của phần mềm. Họ chịu trách nhiệm kiểm tra để xác minh rằng phần mềm hoạt động đúng chức năng, mượt mà và không có lỗi.

Tester sử dụng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để xác định các vấn đề của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Họ thiết kế và thực hiện các bài kiểm thử trước khi báo cáo kết quả cho các bên liên quan.

Xem thêm: Tester Roadmap: Lộ trình trở thành, Hướng phát triển, Lương Tester

Sự khác nhau giữa QA QC Tester là gì?

QA, QC và Tester là 3 khía cạnh khác nhau, nhưng liên quan lẫn nhau, của quản lý chất lượng để đảm bảo rằng một chương trình hoạt động như kế hoạch đề ra. Ba vị trí này bao gồm các quy trình khác nhau và có phạm vi công việc khác nhau. Cụ thể như sau:

Mối quan hệ giữa QA QC Tester là gì?

Nhìn chung, bạn có thể hiểu một cách tổng quát về mối quan hệ giữa QA QC Tester là:

 • Tester là tập hợp con của QC.
 • QC là tập hợp con của QA.

phân biệt qa qc tester là gì - itviec blog

Tổng quan mối liên quan giữa QA QC Tester.

Điểm giống nhau giữa QA QC Tester

Cả QA, QC và Tester đều chung mục tiêu hướng đến đảm bảo chất lượng phần mềm đạt mức tốt nhất trước khi đến tay người dùng. Cả 3 phối hợp hoạt động để loại bỏ lỗi, tối ưu hóa hiệu năng và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, QA, QC và Tester đều cần có kiến thức chuyên môn về phần mềm, bao gồm ngôn ngữ lập trình, quy trình phát triển phần mềm, các công cụ kiểm thử và các phương pháp kiểm tra phần mềm.

Chất lượng sản phẩm phần mềm ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và uy tín của doanh nghiệp. Do đó, QA, QC và Tester cần có tinh thần trách nhiệm cao để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.

Điểm khác nhau giữa QA QC Tester

Hiểu rõ điểm khác biệt giữa QA, QC và Tester sẽ giúp bạn phân công công việc hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm. Tester đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm.

Mục tiêu

 • QA (Đảm bảo chất lượng): Mục tiêu chính của QA là phòng ngừa lỗi xảy ra trong suốt quá trình phát triển phần mềm. Họ tập trung vào việc xây dựng quy trình, phương pháp và chuẩn mực để đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì từ đầu đến cuối.
 • QC (Kiểm soát chất lượng): Mục tiêu chính của QC là phát hiện và sửa lỗi phần mềm đã được phát triển. Họ thực hiện các hoạt động kiểm thử theo kế hoạch để xác định lỗi, phối hợp với nhóm lập trình trong việc fix bug và báo cáo chi tiết cho Project Manager hoặc các bên liên quan khác tuỳ dự án.
 • Tester (Kỹ thuật viên kiểm thử): Mục tiêu chính của Tester là thực hiện các bài kiểm thử theo hướng dẫn của QA và QC. Họ sử dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn về phần mềm để tìm kiếm lỗi, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm mà các bên liên quan có thể không lường trước được hay không được nêu ra trong yêu cầu sản phẩm.

Phạm vi hoạt động

 • QA: Hoạt động của QA bao trùm toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn triển khai và bảo trì. Họ làm việc chặt chẽ với các bên liên quan trong dự án để đảm bảo chất lượng được quan tâm và thực hiện xuyên suốt.
 • QC: Hoạt động của QC tập trung vào giai đoạn kiểm thử phần mềm, bao gồm việc lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử, báo cáo kết quả và theo dõi việc sửa lỗi.
 • Tester: Hoạt động của Tester chủ yếu liên quan đến việc thực hiện các bài kiểm thử theo hướng dẫn. Họ sử dụng các công cụ và kỹ thuật kiểm thử khác nhau để phát hiện lỗi và thu thập dữ liệu kiểm thử.

Vai trò và trách nhiệm

 • QA:
  • Xác định mục tiêu và yêu cầu chất lượng phần mềm.
  • Lập kế hoạch và quản lý quy trình kiểm thử.
  • Đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược phòng ngừa lỗi.
  • Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình của các bộ phận trong team.
  • Điều chỉnh, thay đổi quy trình phù hợp và nhắc nhở các đội ngũ phát triển sản phẩm tuân thủ theo.
 • QC:
  • Thực hiện các kiểm thử theo đúng kế hoạch.
  • Tìm hiểu hệ thống, phân tích tài liệu mô tả về hệ thống và thiết kế test case và lập kế hoạch kiểm thử
  • Báo cáo kết quả kiểm thử chi tiết và chính xác.
  • Phân tích nguyên nhân gốc rễ của lỗi và đề xuất giải pháp sửa lỗi.
  • Theo dõi việc sửa lỗi và đảm bảo các lỗi được khắc phục hiệu quả.
 • Tester:
  • Đóng vai trò như một người dùng cuối thực hiện các bước kiểm thử theo hướng dẫn.
  • Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử đầy đủ.
  • Phát hiện, báo lỗi kịp thời.
  • Đề xuất các trường hợp kiểm thử bổ sung khi cần thiết.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa QA QC Tester. Bảng này giúp phân biệt rõ ràng vai trò, mục tiêu, thời điểm thực hiện và các hoạt động cụ thể của từng vị trí QA QC Tester trong quy trình phát triển phần mềm.

Phân loại Đảm bảo chất lượng (QA) Kiểm soát chất lượng (QC) Kiểm thử (Testing)
Mục đích Ngăn ngừa vấn đề thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng Xác minh rằng sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra Phát hiện lỗi, đề xuất sửa lỗi
Trọng tâm Quy trình phát triển Sản phẩm hoàn chỉnh Các khía cạnh khác nhau của sản phẩm: chức năng, tích hợp, hiệu suất, v.v.
Ai thực hiện Các bên liên quan bên ngoài, nhà phân tích kinh doanh, kỹ sư QA, nhà phát triển phần mềm Kỹ sư QA, nhà phát triển phần mềm Kỹ sư kiểm thử, nhà phát triển phần mềm
Khi nào Suốt vòng đời phát triển của sản phẩm Trước khi phát hành sản phẩm Ở giai đoạn kiểm thử hoặc trong quá trình phát triển
Làm gì Giới thiệu các tiêu chuẩn, tạo ra các hướng dẫn, cải thiện quy trình phát triển Đánh giá mã nguồn, chạy thử nghiệm, kiểm tra lỗi Xem xét mã, chạy các bài kiểm thử, xử lý các lỗi phát hiện

Các câu hỏi thường gặp về QA QC Tester

Khi nào thực hiện QA, QC và testing?

QA, QC và testing được thực hiện vào các thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm, mỗi giai đoạn có mục tiêu và nhiệm vụ riêng biệt.

QA được thực hiện suốt vòng đời phát triển sản phẩm. Mục tiêu của QA là ngăn ngừa các vấn đề chất lượng từ sớm bằng cách thiết lập và duy trì một quy trình phát triển sản phẩm hiệu quả và nhất quán. QA tập trung vào việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng, cải thiện quy trình làm việc và đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn chất lượng.

QC được thực hiện trước khi sản phẩm được phát hành. Mục tiêu của QC là phát hiện và khắc phục các lỗi trước khi sản phẩm được tung ra thị trường, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Các hoạt động QC bao gồm kiểm tra sản phẩm, đánh giá ngang hàng, kiểm tra và lấy mẫu sản phẩm.

Testing có thể được thực hiện cùng với quá trình phát triển hoặc trong giai đoạn kiểm thử chuyên dụng. Mục tiêu của kiểm thử là đảm bảo rằng mọi khía cạnh của sản phẩm đều hoạt động như mong đợi và không có lỗi trước khi sản phẩm được phát hành. Các hoạt động kiểm thử bao gồm việc thực hiện các bài kiểm tra chức năng, kiểm tra hiệu suất, kiểm tra tích hợp và kiểm tra bảo mật.

Xem thêm: Muốn trở thành một nhân viên QA giỏi, hãy đọc ngay bài viết này

QA QC Tester phối hợp với nhau như thế nào?

QA, QC và Kiểm thử hợp tác với nhau để tạo ra một sản phẩm tốt nhất có thể. QA thiết lập các tiêu chuẩn, quy trình và đánh giá việc thực hiện quy trình, QC đảm bảo rằng các tiêu chuẩn đó được tuân thủ, và Kiểm thử đảm bảo rằng mọi thứ đều đạt được chất lượng mong muốn.

Bằng cách làm việc cùng nhau, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phát hiện và khắc phục các vấn đề, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng sẽ đạt được chất lượng tốt nhất trước khi đến tay người dùng. Đồng thời, các bước này đảm bảo rằng sản phẩm sẽ đáp ứng được các tiêu chuẩn và mong đợi đã đặt ra.

QA và QC có thể là cùng một người không?

QA và QC thường không được thực hiện bởi cùng một người hoặc bộ phận trong một tổ chức hoặc dự án phát triển phần mềm. Bởi vì, hai vai trò này có bản chất khác nhau và thường có lợi ích đối lập.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, QA đặt ra các yêu cầu và chuẩn mực, trong khi QC thực hiện các kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu này. Sau đó, phản hồi từ QC được chia sẻ với QA để cập nhật và sửa đổi các yêu cầu và quy trình.

Nếu chỉ thực hiện QA mà không có QC, sản phẩm có thể tuân theo các quy trình chất lượng nhưng không được kiểm tra để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Ngược lại, nếu không có QA, việc kiểm tra và sửa lỗi có thể chỉ tập trung vào việc sửa các vấn đề cụ thể mà không cân nhắc đến các yêu cầu và chuẩn mực tổng thể.

Vì vậy, việc phân chia rõ ràng giữa QA và QC là cần thiết để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ tuân thủ các quy trình chất lượng mà còn đáp ứng các yêu cầu cụ thể được đặt ra.

Tổng kết

Trong tổ chức phát triển phần mềm, vai trò của QA, QC, Tester là không thể phủ nhận khi đề xuất và duy trì chất lượng của sản phẩm. Sự hợp tác chặt chẽ giữa ba khía cạnh này đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu chất lượng và mong đợi của người dùng. Mỗi vai trò đều đóng góp vào quy trình phát triển với các nhiệm vụ và trách nhiệm riêng biệt.