Khoa Tran Web Developer

Khoa is Web developer of ITviec. He and Hong Ngoc are responsible for building and maintaining the website //ITviec.com, and they're working really well with each other.

Khoa currently is a student of Computer Science and Engineering Faculty at HCMC University of Technology. He will graduate in January 2014.

During his first 6 months at ITviec, Khoa has learnt a lot of things, not only technical knowledge but also management, presentation skill and so much more.

He wants to learn and apply more techniques on the website, so that he can build a great product for IT people in Viet Nam.

Besides working, he loves playing badminton and watching comedy. His favorite quote is "Life Will Pay Whatever Price You Ask of It" by Anthony Robbins.

Read Khoa's story

GitHub là gì? 3 lợi ích GitHub mang lại cho Developer

GitHub là một dịch vụ lưu trữ trên web dành cho các dự án có sử dụng hệ thống kiểm soát Git revision. GitHub cung cấp chức năng social networking như feeds, followers và network graph để các Developer học hỏi kinh nghiệm làm việc thông qua lịch sử commit. Nếu comment dùng để mô tả chức năng của đoạn code, thì commit message trên Git dùng để mô tả hành động mà Dev vừa thực hiện trên code.

Một tài khoản GitHub với nhiều repositories và tham gia vào những project đa dạng khác nhau đem đến cho bạn nhiều lợi ích đáng kể, có thể thay đổi sự nghiệp của bạn.

Tham thảo thêm: Bitbucket là gì? Bitbucket có gì nổi bật hơn GitHub?

Github đã nâng tầm kỹ năng và cả sự nghiệp của tôi cùng bạn bè tôi lên một mức vượt bậc. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cùng 3 lợi ích mấu chốt mà GitHub đã mang lại cho tôi (và sẽ mang lại cho bạn nếu bạn cũng có 1 tài khoản GitHub.)

Xem thêm việc làm Developer tại ITviec

Đọc tiếp…

error: