John Sonmez Guest Author

cong-viec-cua-lap-trinh-vien

I’m John Sonmez.

I’m the founder of Simple Programmer.

My passion is taking the complex and making it simple.

I do this in a variety of different ways and I wear a lot of different hats.

7 sai lầm nguy hiểm trong công việc của lập trình viên (updated 2019)

cong-viec-cua-lap-trinh-vien

Công việc của lập trình viên rất vất vả và nhiều thử thách. Đọc bài viết này để biết:

  • Trong công việc của lập trình viên, 7 sai lầm thường gặp là gì?
  • Cách khắc phục giúp sự nghiệp vút bay

You can read English version here.

Giới thiệuJohn Sonmez là developer nổi tiếng với những bài viết hữu ích giúp các developer khác xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển sự nghiệp.

ITviec hân hạnh giới thiệu một trong những bài viết tâm đắc của anh John Sonmez: 7 sai lầm nguy hiểm trong công việc của lập trình viên.

Tham khảo hàng trăm việc làm developer chất tại ITviec

Đọc tiếp…

error: