SYSTEM ENGINEER

Vẫn là dây mạng đấy nhưng mà nó lạ lắm

Có một người định cá độ với Top 1 bấm dây mạng của công ty. Tôi rất tự tin phần thắng nắm trong tay 99%, rồi trả lời: Ok thôi anh. Anh ấy bấm một đầu là: Cam, xanh, xanh lá, nâu, trắng cam, trắng xanh, trắng xanh lá, trắng nâu, và đầu kia cũng vậy. Rồi anh ấy cắm Laptop dây vừa bấm đó vào và thế là … Internet Connected.