Trong Trieu Marketing Executive

Trong is ITviec’s Marketing Executive. He grew up in a small village of Vietnam where it's hard to get access to a computer or internet. That's why he wants to see more people benefit from latest technology innovations.

He applied for ITviec with a desire to contribute to the development of IT industry as well as IT people in Vietnam.

Trong likes learning about technology, marketing and Buddhism. In his free time, he plays badminton and football, reads Manga and hangs out with friends.

His goal is to run a business with his friends when he turns 30.

His favorite quote is “If you don’t take risk, you can’t create a future” - One Piece.

9 tech blogger thế giới bạn cần biết

tech-blogger-fi

Đọc developer blog trên thế giới giúp bạn cập nhật phương pháp lập trình mới nhất.

Quan trọng hơn, bạn được tìm hiểu những suy nghĩ cá nhân và trực tiếp trò chuyện thông qua blog với những developer hàng đầu đó.

Lần trước ITviec đã chia sẻ 19 IT Blogger Việt Bạn Cần Biết với 3 lý do mỗi developer nên bắt đầu một blog riêng của mình. Tuần này, ITviec đã lựa chọn 9 tech blog nổi tiếng thế giới với những bài viết chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để chia sẻ với developer.

Đọc tiếp…

error: