Luan Full Stack Web Developer

I'm working as a Full Stack Ruby on Rails Developer and eager to learn as well as expanding knowledge.

I love ITviec because I want to build an awesome product which helps IT people grow, develop their careers.

My hobbies are reading books, coding and share my experience, knowledge to everyone. My favorite quote is: “Stay Hungry, Stay Foolish - Steve Jobs”

Nghề lập trình viên quá trau chuốt code là tự hại mình?

nghe-lap-trinh-vien-nguyen-thanh-luan

Phàm đã làm nghề lập trình viên, ai cũng mong viết ra những dòng code thật đẹp đẽ, hoàn hảo. Nhưng, điều đó có cần thiết và khả thi?

Đọc bài viết này để biết:

  • Tại sao quá trau chuốt code là tự hại mình?
  • Nên khôn ngoan đầu tư vào những kĩ năng nào khác?

Xem thêm việc làm Developer tại ITviec

Đọc tiếp…

error: