Henrik Warne Guest Author

Henrik Warne is a software developer in Stockholm, Sweden. He has been programming professionally for more than 20 years, both in corporate and start-up level companies.

Henrik loves to work with all parts of software development, from specification and design, to implementation, test and support (and he even enjoys bug-fixing). He also loves reading and writing.

You can contact Henrik by emailing him at henrik dot warne at gmail dot com, or by posting a comment on his blog https://henrikwarne.com.

Lập trình viên cần học những gì từ bug

bug-la-gi-1

Bug là gì? Lập trình viên cần học những gì từ bug? Đó là một câu hỏi không mấy vui vẻ, bởi có lẽ hầu hết lập trình viên đều muốn làm tính năng mới, chứ chả mấy ai thích phải bảo trì sản phẩm có sẵn hay là fix bug.

Song, với cá nhân tôi, việc tìm và fix bug đem lại rất nhiều niềm vui cũng như cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp. Sau đây là một số tổng kết của tôi về:

  • Bug là gì? 4 lợi ích của việc fix bug
  • Cách ghi lại bug hiệu quả
  • 3 bài học lớn và 18 kinh nghiệm xương máu về fix bug

Xem việc làm Developer chất tại ITviec

Read the English version here.

Đọc tiếp…

error: